Wednesday, July 11, 2012

RE: घनिभूत संबैधानिक संकटको निकास

July 10, 2012

To: 'pradip nepal'

धन्यबाद स्वागत छ र धन्यबादको लागि मेरो तर्फबाट पनि धन्यबाद !
With best regards,


Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: pradip nepal [mailto:pradipnpl@yahoo.com]
Sent: Tuesday, July 10, 2012 8:46
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: घनिभूत संबैधानिक संकटको निकास

राम्रो रचना । धन्यवाद रत्नसँसारजी ।

प्रदीप नेपाल ।

No comments: